ในการขอใบเสนอราคาลูกค้าสามารถคลิ๊กขอใบเสนอราคาที่หน้าสินค้า หรือส่งข้อมูลให้ทาง Display GURU ผ่านช่องทางต่อไปนี้ คือ E-mail หรือ Line โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
• ชื่อ – นามสกุล ของลูกค้า
• ชื่อบริษัท
• ที่อยูู่บริษัท
• เบอร์โทรศัพท์
• E-mail
• สินค้าที่ลูกค้าต้องการ/รุ่น/ขนาด/จำนวน
• วันที่ต้องการใช้งาน

ทาง Display GURU จะทำการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า หลังจากไดรับ E-mail หรือ Line ภายใน 1 วัน ตามข้อมูลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
*** หากลูกค้าต้องการงานด่วน ลูกค้าจะต้องแจ้งฝ่ายขาย ก่อนทุกครั้ง ***

File จากเครื่อง PC., Macintoch กรณี Save จาก Macintoch ต้องใส่นามสกุลของ Program นั้นๆ ด้วย

เรียงตามลำดับโปรแกรมที่ใช้งานได้ผลดีที่สุด
1.) Adobe Illustrator ควร save file เป็น .ai, หรือ .eps Version CS6 ถึงล่าสุด
2.) Adobe Indesign ควร save file เป็น .indd หรือ .pdf Version CS6 ถึงล่าสุด
3) Adobe PhotoShop จัดทำ File รูปภาพทั้งหมดในโหมด RGB ควร Save file เป็น .tiff, .jps หรือ .psd (หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ควรแยก layer และ save file เป็น .psd)
• ควร Embed ICC Color profile มาในรูปภาพด้วยเพื่อให้ได้สีตรงมากที่สุด
• จะต้องแนบรายการดังต่อไปนี้มาด้วย: 1) รูปที่ใช้งานใน artwork ทั้งหมด 2) โลโก้ 3) ฟอนต์ (Font)
• ให้ Embedd (ฝัง) ICC Color Profile มาใน Artwork ด้วย
• ต้องแนบ artwork เป็น file JPG เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ file artwork เนื่องจาก artwork ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมเวอร์ชั่นที่ต่างกันอาจทำให้การแสดงผลของ artwork มีความต่างกัน
** ตัวหนังสือทั้งหมดต้อง Create outline ด้วยเพื่อป้องกันสระลอย, ตัวอักษรขาด, รูปแบบตัวอักษรไม่ตรง ตามฟอนต์ แนวทางการทำ artwork

**** เพื่อป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนการพิมพ์งาน และสามารถแก้ไข artwork ได้ถ้าจำเป็น ให้แยกองค์ประกอบของ artwork เป็น layers ดังนี้
• ข้อความและตัวอักษรทั้งหมด 1 layer และ create outline ทั้งหมด
• Logo 1 layer
• Background 1 layer
• แยกรูปและ artต่างๆที่สร้างโดยใช้เครื่องมือของโปรแกรม Illustrator เช่น Effects, Gradient, etc. เป็น 1 layer หรือ หลาย layer ตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการแก้ไขหากจำเป็นเมื่อทำ artwork เสร็จ ให้ Save file ที่จะส่งพิมพ์ แยกเป็น file ต่างหาก ใน File ที่ส่งพิมพ์ควรนำ Background Layer
และ Effects layers มารวมกันให้เป็น 1 layer เป็น TIFF file layer และนำส่ง file พิมพ์ ที่มีเพียง layer ข้อความ, layer logo, และ layers ของ art ที่เหลือซึ่งได้นำมารวมกันแปลงเป็น TIFF ให้เหลือเพียง 1 layer มาเพื่อพิมพ์งาน

ไม่รับไฟล์งานพร้อมพิมพ์ที่ทำจาก Program
Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher

ในกรณีที่ต้องการสีตรงตามต้นฉบับ ท่านต้องแนบตัวอย่างแถบสีจากวัสดุจริงเท่านั้น ไม่สามารถเทียบสีให้ตรงกับหน้าจอหรือ สูตรผสมสี CMYK หรือ สูตร RGB

• ความละเอียดของรูปภาพควรเป็นประมาณ 100-125 dpi ที่ขนาดจริงที่จะพิมพ์รูป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ขนาดไฟล์ไม่ควรมีขนาดเกิน 500 MB สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลให้งานพิมพ์ออกมาคมชัด คือ ระดับความคมชัดของภาพต้นฉบับ
• ในกรณีที่ความละเอียดของภาพไม่ถึง 100 dpi แตถ้าภาพนั้นได้มาจากการถ่ายภาพด้วยกล้องคุณภาพสูง รูปที่พิมพ์ออกมาจะมีความคมชัดตามคุณภาพต้นฉบับ แต่ในทางตรงกันข้ามหากภาพต้นฉบับมีคุณภาพต่ำไม่สวย รูปที่พิมพ์ออกมาจะมีคุณภาพต่ำไม่สวยถึงแม้ว่าภาพจะมีความละเอียดสูงเกิน 125 dpi ก็ตาม
• การนำภาพประเภท TIFF, PSD JPG, PNG, ฯลฯ มาเพิ่มความละเอียดใน Photoshop จะไม่ทำให้คุณภาพของภาพคมชัดหรือดีขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ควรทำในทุกกรณี เพราะจะทำให้คุณภาพแย่ลง ดังนั้น ต้นฉบับของภาพควรเป็น TIFF file ที่ได้โดยตรงมาจาก RAW file ของกล้องถ่ายรูปคุณภาพสูง หรือจากการ scan รูปภาพ และ slide จากเครื่อง scan คุณภาพสูง
• การเพิ่มขนาดความละเอียดของภาพควรทำจาก RAW file ที่ได้มาจากกล้องที่ถ่าย และนำ RAW file จากกล้อง มาขยายภาพ ในโปรแกรม Photoshop หรือ Lightroom หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถขยายภาพจาก RAW file เพื่อให้ได้ขนาดความละเอียดของ ไฟล์ที่ 125 dpi ที่ขนาดพิมพ์รูปภาพ

Display GURU มีบริการออกแบบและปรับแบบ Artwork สำหรับลูกค้าที่สนใจ โดยมีค่าบริการดังนี้

ลำดับ ประเภทสินค้า ขนาด ค่าออกแบบ Art Work ค่าปรับแบบ Art Work
1. POP UP ทุกขนาด เริ่มต้น 4,000 บาท เริ่มต้น 2,000 บาท
2. COUNTER ทุกขนาด เริ่มต้น 2,000 บาท เริ่มต้น 1,000 บาท
3. ROLL UP 80x200 cm ขึ้นไป เริ่มต้น 2,000 บาท เริ่มต้น 1,000 บาท
4. mini ROLL UP, X-STAND เล็กกว่า 80x200 cm เริ่มต้น 1,800 บาท เริ่มต้น 1,000 บาท

- ลูกค้าติดต่อฝ่ายขายเพื่อแจ้งความประสงค์ที่ลูกค้าให้บริษัทออกแบบไฟล์งาน (Artwork)
- ฝ่ายขายจะบรีฟข้อมูลงานออกแบบจากลูกค้า
- ลูกค้าต้องส่งข้อมูลการออกแบบ ให้แก่ฝ่ายขายหรือฝ่ายกราฟิก เช่น
• Logo ขนาดใหญ่(ไฟล์ต้นฉบับ)
• ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือ โทนสี
• ข้อบังคับอื่น ๆ

**สอบถามข้อมูลแผนกกราฟิกได้ที่ โทร 086-3788097**

เมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าส่ง E-Mail หรือส่ง Line เพื่อยืนยันใบเสนอราคากลับมา พร้อมกับต้องแนบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม คือ
• เอกสาร ภพ.20 หรือ บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก
• ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
• ที่อยู่ในการจัดส่ง Proof
• ยินยอมข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้า
• เอกสารการชำระเงิน
• ใบ PO (*เฉพาะ กรณีเครดิตวางบิลเก็บเช็ค เท่านั้น)
• หนังสือรับรองบริษัท (*เฉพาะ กรณีเครดิตวางบิลเก็บเช็ค เท่านั้น)

การส่งไฟล์ : ส่งไฟล์มาที่ E-mail : [email protected] หรือ [email protected]

1.) อัพโหลด File ทาง www.wetransfer.com สามารถ ส่งข้อมูลได้ ไม่เกิน 2 GB ต่อครั้ง อัพโหลดแล้วส่งมาที่ E-mail (ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ ผ่าน Wetransfer)

2.) อัพโหลด File ทาง Dropbox และตั่งค่าไฟล์เป็นสาธารณะ และส่งแชร์ลิงค์มาทาง E-mail

3.) อัพโหลด File ทาง Google Drive ซึ่งลูกค้าต้องส่งรหัสผ่านมาด้วย และส่งลิงค์มาทาง E-mail

4.) E-mail ส่งข้อมูลผ่าน G-mail ได้ไม่เกิน 25 MB

5.) CD, DVD, Flashdrive

 - จะเป็นไปตามเงื่อนไขการวางบิลเดิม หรือ

 - รับเงินสดวันส่งสินค้า(ไม่มีมัดจำ) หรือ

 - รับเช็ควันส่งสินค้า หรือ

 - รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรือ

 - เครดิต ( **ลูกค้าเก่าที่ขาดการซื้อขายเกิน 1 ปี ต้องดำเนินเรื่องขอเครดิตใหม่ )

ลูกค้าสามารถโอนเงิน เพื่อชำระค่าสินค้าได้ที่บัญชี


  ชื่อบัญชี : บริษัท ดิสเพลย์ กูรู จำกัด
  ธนาคาร : กสิกรไทย
  เลขที่บัญชี : 100-2-81519-9
  สาขา : ลาดพร้าว 99
  ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้ง เลขที่ใบเสนอราคา และหลักฐานการชำระเงิน ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• Line Official ID : @displayguru
• E-mail >> [email protected] คลิ๊ก

**สอบถามข้อมูลแผนกบัญชีได้ที่ โทร 081-3581776 หรือ [email protected]**

บริษัท ดิสเพลย์ กูรู จำกัด ( DISPLAY GURU CO., Ltd. )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105549045213


    122 อาคารธนิยาเพลสห้อง A101 ซอยลาดพร้าว93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

    122 Taniya Place Unit A101 Soi Ladprao93 Ladprao Road,Khlong Chaokhun Sing,Wangthonlang,Bangkok 10310**สอบถามข้อมูลแผนกบัญชีได้ที่ โทร 081-3581776 หรือ [email protected]**

 

ลำดับ บริการส่ง PROOF งานพิมพ์ เกรด Premium งานพิมพ์ เกรด ทั่วไป/ คุณภาพ/ Economy/ จีน
1. งานด่วนจี๋ ส่งภายใน 12 ช.ม. ส่ง Proof ไฟล์ JPG ทาง Email ไม่ พิมพ์ Proof ส่ง Proof ไฟล์ JPG ทาง Email ไม่ พิมพ์ Proof
2. งานด่วน ส่งภายใน 24 ช.ม. พิมพ์ Proof ส่งถ้าลูกค้าต้องการ
(**มูลค่างานพิมพ์ > 4,000 บาท**)
ส่ง Proof ไฟล์ JPG ทาง Email ไม่ พิมพ์ Proof
3. สั่งปกติ งานไม่ด่วน พิมพ์ Proof ส่งถ้าลูกค้าต้องการ พิมพ์ Proof ส่งถ้าลูกค้าต้องการ
(**มูลค่างานพิมพ์ >= 2,000 บาทต่อแบบ**)

 

**สินค้าโปรโมชั่น/สินค้าลดล้างสต๊อก ส่ง Proof ไฟล์ JPG ทาง Email ไม่ พิมพ์ Proof

• Proof ที่ส่งให้ลูกค้าจะมี 2 กรณี คือ
- พิมพ์ Proof : Proof ที่ส่งให้ลูกค้าจะมี 2 ชุด ซึ่งจะมีสีแบบ Original จะเป็นแบบ 0% หรือแบบ A ซึ่งจะเป็นสีต้นฉบับของลูกค้า และค่าสีแบบ 10% หรือแบบ B ซึ่งจะเพิ่มความเข้มของสีให้ลูกค้า
- Proof ทาง Email: ลูกค้าจะได้รับ Proof ทาง E-Mail เป็นไฟล์ JPG ซึ่งจะเป็นสีต้นฉบับของลูกค้า Original
• ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของ Artwork โลโก้ ค่าสี และ องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียด
• หากลูกค้าการแก้ไข Artwork ลูกค้าต้องชี้แจงในจุดที่ต้องการแก้ไขอย่างละเอียดแก่ฝ่ายกราฟิกให้ชัดเจน ทางบริษัทจะทำ Proof ใหม่ และแก้ไขให้ลูกค้าจนพอใจ แต่ไม่เกิน 3 ครั้ง

**สอบถามข้อมูลแผนกกราฟิกได้ที่ โทร 086-3788097**

ฝ่ายกราฟิกจะโทรสอบถามลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายืนยัน / ค่าสี / แบบ / และความถูกต้องของ Artwork
• หาก Artwork ไม่มีการแก้ไขและถูกต้อง ลูกค้าต้องยืนยันกลับมาทางอีเมลล์ของฝ่ายกราฟิก หรือ ID ไลน์
• เมื่อลูกค้ายืนยันแบบ ค่าสี กลับมาให้แล้ว เท่ากับว่าลูกค้าได้ตรวจสอบทุกอย่างแล้ว ทางฝ่ายกราฟิกจะนำหลักฐานการยืนยัน Proof แนบกับใบสั่งซื้อ เพื่อไปให้ฝ่ายผลิตดำเนินการต่อไป
   • หากมีการแก้ไขหลังจากที่ได้ผลิตงานจริง ตามที่ลูกค้าสรุป Proof แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายการพิมพ์งานใหม่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่ลูกค้ายืนยันตามแบบที่ส่ง Proof
   • แต่หากงานที่ผลิตออกมาให้ลูกค้ามีข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าได้รับ Proof บริษัทยินดีรับผิดชอบงานที่จะต้องแก้ไขพิมพ์ใหม่