แถมฟรีไฟโคมไฟ Spotlight อย่างดี 2 ดวงสำหรับ:

1. Pop Up รุ่น Premium ขนาด 3×3, 3×4, 3×5, และ แถม 3 ดวงสำหรับขนาด 3×6

2. Pop Up รุ่น Standard ขนาด 3×3, 3×4, 3×5, และ แถม 3 ดวงสำหรับขนาด 3×6

3. Pop Up รุ่น MAX ขนาด 3×3, 3×4