Ezy Tube Backdrop 250×228 หน้าตรง

฿5,450.00฿18,450.00

**ราคาไม่รวม Spotlight**

  • ไม่เอาโครง
  • เอาโครง+กระเป๋า
  • ไม่เอางานพิมพ์
  • 1 หน้า (Direct Print)
  • 2 หน้า (Direct Print)
  • 1 หน้า (Paper Transfer)
  • 2 หน้า (Paper Transfer)
Clear
Ezy Tube Backdrop 250×228 หน้าตรง
SKU: S-EZYT-BD-250*228 Category: