Ezy Tube Backdrop 450×228 หน้าตรง

฿8,500.00฿31,700.00

**ราคาไม่รวม Spotlight**

  • ไม่เอาโครง
  • เอาโครง+กระเป๋า
  • ไม่เอางานพิมพ์
  • 1 หน้า (Direct Print)
  • 2 หน้า (Direct Print)
  • 1 หน้า (Paper Transfer)
  • 2 หน้า (Paper Transfer)
Clear
Ezy Tube Backdrop 450×228 หน้าตรง
SKU: S-EZYT-BD-450*228 Category: